Projecten  - Bodhi's Ice


Bodhi's Ice

    Favoriet


  Brecht 
 Plantaardig ijs 


€94.500 gefinancierd

52 investeerders

126%
€75.000 min. - €250.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -117 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Een guilty pleasure, maar dan zonder de guilt: als gepassioneerd patissier stort Bodhi Goolaerts zich op het creëren van plantaardig ijs dat minder suiker en vet bevat. Ondertussen telt het kleurrijke assortiment al 7 verschillende smaken.

De potjes van Bodhi's Ice zijn te vinden in een kleine 100 verkooppunten over heel Vlaanderen, van Knokke tot Maasmechelen. Horecazaken en bakkers zijn momenteel de grootste afnemers van de ijsproducten van de onderneming, maar Bodhi's Ice bevindt zich op een scharnierpunt richting grote retailers. Om die omslag te ondersteunen wil Bodhi's Ice financiering ophalen via deze WinWinner-campagne.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Bodhi's Production (commerciële naam: Bodhi's Ice)
Oprichtingsdatum 06/04/2022
BTW-nummer BE0784.551.044
Vennootschapsvorm BV
Locatie Kerkhofstraat 64, 2960 Brecht

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd


Aanbod

Via welke lening kan je investeren?Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?   Belgische particulier
of vennootschap
Vlaamse particulier
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente   7.0% 1.5%
  Belastingskrediet   0.0% 2.5%
  Bruto rente + belastingskrediet   7.0% 4.0%
  Terugbetaling   Jaarlijks met één jaar kapitaaluitstel Jaarlijks
  Kapitaaluitstel   1 -
  Looptijd   48 maanden 60 maanden
  Waarborg   0.0% 30.0%
  Min. en max. investering   €500 - €5.000 €2.500 - €5.000
  Achtergesteld   Ja Ja
  Roerende voorheffing   0.0% 30.0%
  Converteerbaar   Nee Nee
Crowdlening

Voor wie?

Belgische particulier
of vennootschap

Jaarlijkse bruto rente

7.0%

Belastingskrediet

0.0%

Bruto rente + belastingskrediet

7.0%

Looptijd

48 maanden

Terugbetaling

Jaarlijks met één jaar kapitaaluitstel

Kapitaaluitstel

1

Min. investering

€ 500

Max. investering

€ 5.000

Waarborg

0.0%

Achtergesteld

Ja

Roerende voorheffing

0.0%

Converteerbaar

Nee

Winwinlening

Voor wie?

Vlaamse particulier

Jaarlijkse bruto rente

1.5%

Belastingskrediet

2.5%

Bruto rente + belastingskrediet

4.0%

Looptijd

60 maanden

Terugbetaling

Jaarlijks

Kapitaaluitstel

-

Min. investering

€ 2.500

Max. investering

€ 5.000

Waarborg

30.0%

Achtergesteld

Ja

Roerende voorheffing

30.0%

Converteerbaar

Nee

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Bodhi’s Ice maximaal €250.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Plantaardig ijs zonder toegevoegde suikers, met focus op smaak. Lekker en laag in calorieën dus
 • Beschikbaar in 7 smaken, die allemaal Nutri Score A (1 uitzondering) krijgen en allergenenvrij (1 uitzondering) zijn
 • Oprichter Bodhi heeft heel wat patisserie-ervaring; de productontwikkeling gebeurt in house
 • Kleine 100 verkooppunten, vooral via bakkers en horeca. Op scharnierpunt richting retail (Carrefour)
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €250.000 om te investeren in branding, productie en een salesprofiel
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Bodhi’s Ice?

Lekker ijs maken voor iedereen, dat is de ontstaansreden van Bodhi’s Ice. Aangezien lactose-intolerante mensen of suikervermijders niet snel naar een pot klassiek ijs zullen grijpen, maakt oprichter Bodhi Goolaerts zijn ijs op basis van plantaardige producten, en zonder suikers toe te voegen. Lekker en laag in calorieën dus.

“De combinatie plantaardig/zonder toegevoegde suikers kom je niet vaak tegen. Maar smaak is ons uitgangspunt. We noemen ons ijs dan ook een guilty pleasure, maar dan zonder de guilt. Ons ijs is dus zeker niet specifiek op vegans of suikervermijders gericht, maar op iedereen.” – Bodhi Goolaerts, founder Bodhi’s Ice


Activiteit

Zin in een schepje Mango Madness of Royal Raspberry? Of smelt je eerder voor de Salty Caramel? Bodhi’s Ice pakt uit met 7 verschillende smaken, die -op het kokosijs na- allemaal Nutri Score A krijgen. Daarnaast zijn ze ook -met uitzondering van de hazelnootversie- allergenenvrij, wat Bodhi’s Ice erg toegankelijk maakt.

"Ik doe de ontwikkeling en productie momenteel zelf, maar omwille van de toenemende volumes is het de bedoeling om dit op korte termijn uit te besteden aan een externe, gespecialiseerde partij die op grotere schaal kan produceren.” – Bodhi Goolaerts, founder Bodhi’s Ice


Bodhi’s Ice heeft overigens een groene insteek. Zo betekent het gebruik van uitsluitend plantaardige ingrediënten minder impact op het milieu. Daarnaast zijn de ijspotten ook volledig biologisch afbreekbaar. Met haar plantaardige ingrediënten in ecologische potten heeft Bodhi’s Ice dus oog voor de planeet én de mens.


Team

IJs maken is een echte speeltuin voor oprichter Bodhi Goolaerts. Met restaurant- en brasserie-ervaring op de teller -hij was zelfs patisseriechef in een sterrenrestaurant- is gastronomie zijn dada. Maar zijn hart gaat pas echt sneller kloppen van ijs. Hij volgde zelfs een cursus specifiek gericht op ijscreaties. Hij ademt het product van zijn onderneming dan ook uit.


Recent haalde Bodhi business partner David Moriamé aan boord. Hij heeft commerciële en managementervaring in de koekjes- en ijssector en legt zich toe op het uitbreiden van het verkoopnetwerk van Bodhi’s Ice. Daarmee vormt hij een ideale aanvulling op de skills van Bodhi, die uitblinkt in productkennis en de ontwikkeling van de ijsjes. Bodhi’s vriendin Eva ten slotte staat in voor het administratieve werk zoals de facturatie en boekhouding.


Tractie

De smakelijke ijsjes van Bodhi’s Ice zijn er natuurlijk niet alleen voor wie een plantaardig dieet volgt of toegevoegde suikers wil vermijden; de 7 smaken werden ontwikkeld voor het grote publiek. De verkoop verloopt voornamelijk via bakkers en horecazaken. Zo biedt hamburgerketen Ellis Gourmet Burger de ijsjes aan in haar assortiment. Ook via het platform van Lokkal kan je de ijsjes bestellen.


Maar Bodhi’s Ice bevindt zich qua afzetmarkt op een scharnierpunt: stilaan tonen grote retailers meer en meer interesse om de plantaardige ijsjes in hun aanbod op te nemen. Zo heeft Bodhi's Ice al een akkoord met Carrefour.

In totaal telt Bodhi’s Ice momenteel een kleine 100 verkooppunten, van Knokke tot Maasmechelen. Maar door het aantrekken van business partner David hoopt de onderneming dat aantal snel op te schalen via retailers.


Investeer mee

Bodhi’s Ice wil haar scharnierpunt richting retail mee ondersteunen met investeringen. Op de planning staan volgende groeipunten:

 • De branding aanscherpen via fotomateriaal, sociale-mediacampagnes…
 • Het aanwerven van een salesprofiel, die ook de verkooppunten van het nodige marketingmateriaal voorziet
 • Het opschalen van de productie

Hiervoor wil Bodhi’s Ice via WinWinner minimaal €75.000 en maximaal €250.000 ophalen. Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijkse aflossing met één jaar kapitaaluitstel. Aangezien Bodhi’s Ice in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.
Lekker, plantaardig en zonder toegevoegde suikers. Bodhi’s Ice toont aan dat de combinatie mogelijk is. Oprichter Bodhi produceert het ijs op ambachtelijke wijze en is een schoolvoorbeeld van patisseriepassie. Momenteel verkoopt Bodhi’s Ice haar producten vooral via bakkers en horeca, maar de onderneming bevindt zich op een scharnierpunt richting retail. Om die omslag te maken wil het ijsbedrijf financiering ophalen. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Bodhi's Ice houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €75.000 niet wordt bereikt vóór 6 december 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op het eerste jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 250.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 250.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle sam@winwinner.be

Financieel

Bijlagen

Updates

Campagne van start!

De campagne van Bodhi's Ice ging zonet van start op ons platform!

Ontdek de groeiplannen van het bedrijf achter het plantaardige ijs op de campagnepagina.

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Driekwart van het minimale doelbedrag

Drie weken na de lancering kan Bodhi's Ice mooie campagneresultaten voorleggen: 27 investeerders zegden in totaal al €56.000 aan groeifinanciering toe. Daarmee is driekwart van het minimale doelbedrag al een feit.

"We zijn absoluut tevreden met deze start, maar zeker ook ambitieus om nog meer financiering op te halen!", klinkt het bij zaakvoerder Bodhi Goolaerts. Goede voortzetting gewenst, Bodhi!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Minimaal doelbedrag bereikt

Belangrijk campagnemoment voor Bodhi's Ice: de 38e investeerder zorgde er deze voormiddag voor dat het minimale doelbedrag van de campagne overschreden werd. De teller staat momenteel op €77.000.

"Alvast een grote dankjewel aan alle investeerders", horen we van een enthousiaste Bodhi Goolaerts, oprichter van het merk van plantaardige ijsjes. "Nu zetten we met extra motivatie onze campagne verder!"

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Campagne loopt binnenkort af

De crowdlendingrit van Bodhi's Ice zit er bijna op!

Dankzij 46 investeerders haalde het Antwerpse ijsbedrijf al €83.000 op bij de crowd, ruim voorbij het minimale doelbedrag van €75.000.

Investeren kan nog tot maandagavond!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach€94.500 gefinancierd

52 investeerders

126%
€75.000 min. - €250.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-7% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Bodhi's Ice?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner