Projecten  - Daskalidès


Daskalidès

    Favoriet


  Kuurne  
 Chocolatier  


€112.000 gefinancierd

53 investeerders

112%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -154 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Sinds 1931 maakt Daskalidès faam als gerenommeerde chocolatier. De eerste gebakwinkel in Gent ontpopte zich tot een internationaal bekende leverancier van Belgische kwaliteitschocolade

Intussen verkoopt dit familiebedrijf haar zoete luxeproducten in meer dan 30 landen verspreid over 3 continenten. Een nieuw managementteam zet nu haar schouders onder dit wereldmerk, made in Belgium

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Daskalidès
Oprichtingsdatum 11/08/2016
BTW-nummer BE0660.865.651
Vennootschapsvorm BV
Locatie Noordlaan 10, 8520 Kuurne

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd


Aanbod

Via welke lening kan je investeren?Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?   Belgische particulier
of vennootschap
Vlaamse particulier
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente   7.0% 1.5%
  Belastingskrediet   0.0% 2.5%
  Bruto rente + belastingskrediet   7.0% 4.0%
  Terugbetaling   Jaarlijks constant Jaarlijks of eenmalig
  Kapitaaluitstel   - -
  Looptijd   60 maanden 60 maanden
  Waarborg   0.0% 30.0%
  Min. en max. investering   €500 - €5.000 €2.500 - €5.000
  Achtergesteld   Ja Ja
  Roerende voorheffing   30.0% 30.0%
  Converteerbaar   Nee Nee
Crowdlening

Voor wie?

Belgische particulier
of vennootschap

Jaarlijkse bruto rente

7.0%

Belastingskrediet

0.0%

Bruto rente + belastingskrediet

7.0%

Looptijd

60 maanden

Terugbetaling

Jaarlijks constant

Kapitaaluitstel

-

Min. investering

€ 500

Max. investering

€ 5.000

Waarborg

0.0%

Achtergesteld

Ja

Roerende voorheffing

30.0%

Converteerbaar

Nee

Winwinlening

Voor wie?

Vlaamse particulier

Jaarlijkse bruto rente

1.5%

Belastingskrediet

2.5%

Bruto rente + belastingskrediet

4.0%

Looptijd

60 maanden

Terugbetaling

Jaarlijks of eenmalig

Kapitaaluitstel

-

Min. investering

€ 2.500

Max. investering

€ 5.000

Waarborg

30.0%

Achtergesteld

Ja

Roerende voorheffing

30.0%

Converteerbaar

Nee

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Daskalidès maximaal €200.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Chocolatier met lange familietraditie: sinds 1931 actief
 • Hoogstaande kwaliteit in pralines, truffels en andere chocoladeproducten 
 • Authentieke Belgische chocolade: als enig groot pralinemerk nog 100% in Belgische handen 
 • Internationaal: meer dan 40 stores in 30 landen verspreid over 3 continenten
 • Nieuwe ervaren CEO Georgy Helssen en managementteam
 • Op zoek naar minimaal €100.000 en maximaal €200.000 om nieuwe (internationale) verkooppunten te realiseren, voorraad en verpakkingen aan te kopen en het merk te herlanceren
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening


Waarom Daskalidès? 

Defined by history, remembered by taste. De Belgische chocolade van Daskalidès draagt een geschiedenis van meer dan 85 jaar mee. De Griek Prodromos Daskalidès begon met zijn vrouw in 1931 een gebakwinkel in Gent. In de jaren zeventig nam zoon Jean Daskalidès de leiding over en werden pralines het handelsmerk. 

“Op die lange familietraditie bouwen we nu verder. Daskalidès is een wereldmerk met een gigantisch potentieel dat nog in de kinderschoenen staat.” - Georgy Helssen, CEO Daskalidès

De familie Daskalidès in 1931, Jean Daskalidès en de eerste winkel in Gent 


Activiteit

Daskalidès maakt pralines, truffels en andere lekkernijen met chocolade als constante. Alles wordt in-house ontwikkeld volgens eigen recepturen

Traditionele recepten gekoppeld aan de modernste productietechnieken garanderen chocolade-ambacht van het hoogste niveau. We proberen onze klanten steeds nieuwe smaakcombinaties voor te stellen. In lijn met de trends van het moment, bekijken we nu ook de optie van vegan pralines.” - Georgy Helssen, CEO Daskalidès 


Het originele House of Daskalidès in Gent fungeert als flagship store, met ook een klein horecagedeelte bij de winkel waar koffie of thee kan gedronken worden. In de andere verkooppunten werkt de onderneming met grondig geselecteerde franchisenemers


Team

Georgy Helssen is sinds 2021 de CEO van Daskalidès. Na dertig jaar ervaring in de sector - voornamelijk in de export van private labels - blaast hij nieuw leven in deze gevestigde waarde.

Samen met een volledig nieuw managementteam geeft Georgy opnieuw een eigentijdse look aan het merk. 

“Een volledige rebranding is de start van Daskalidès 2.0. Niet enkel visueel, maar ook qua strategie. We verbeterden in-house processen met een duidelijke taakverdeling, plannen om een performanter ERP-systeem te installeren en kozen andere productiepartners die volgens onze discipline willen werken.” - Georgy Helssen, CEO Daskalidès


Tractie

Je vindt Daskalidès in meer dan 40 winkels in 30 landen, verspreid over 3 continenten. In dit globale plaatje vormen Frankrijk en het Midden-Oosten de belangrijkste afzetmarkten. In landen als Qatar, Saoedi-Arabië en Oman zit Daskalidès stevig verankerd als delicatesse

“Zonder onze Belgische identiteit te verloochenen, is export op dit moment prioriteit. Met Daskalidès hebben we een sterk merk in een van de uithangborden bij uitstek van ons land: authentieke Belgische chocolade. Dat mag je gerust letterlijk nemen. Na een resem overnames in het verleden, is Daskalidès als enige grote pralinemerk nog volledig in Belgische handen.” - Georgy Helssen, CEO Daskalidès


Investeer mee!

Daskalidès is een gevestigde waarde in de wereld van chocolaterie en confiserie, met nog een stevig opwaarts potentieel. 

De financiering die opgehaald wordt via deze crowdlendingcampagne, past in het plaatje van de groeiplannen onder het nieuwe managementteam. Met minimaal €100.000 en maximaal €200.000 via WinWinner, plant Daskalidès volgende investeringen:

 • voorraadopbouw
 • rebranding: onder meer een vernieuwde website en verpakkingsontwerpen 
 • een performanter ERP-systeem
 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante of eenmalige aflossing 
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing.


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Daskalidès houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €100.000 niet wordt bereikt vóór 30 oktober 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom/terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening (afhankelijk van de gekozen terugbetalingsmodaliteit van de lening - alleen bij de winwinlening is er een keuzemogelijkheid). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 200.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 200.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Stig Van Peer stig@winwinner.be

Financieel

Bijlagen

Updates

Let's go!

De crowdlendingcampagne van Daskalidès is begonnen! 

Ontdek het volledige verhaal van de chocolatier met meer dan 80 jaar historie op ons platform. 

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach
Uitnodiging Event

Meer weten over het project van Daskalidès? Kom op 6 oktober naar de vestiging in Gent! 

Daskalidès organiseert om 19u een event voor potentiële investeerders en geïnteresseerde ambassadeurs. 

CEO Georgy Helssen zal meer uitleg geven over de historiek en de groeiplannen. WinWinner zal ook van de partij zijn om de investeringsmogelijkheden toe te lichten.

Inschrijven is gratis en kan hier.


WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach
Nog €2.000!

Daskalidès heeft haar minimale doelbedrag bijna bereikt!

Via 43 investeerders staat de teller nu op €98.000: nog slechts €2.000 te gaan voor het team van Georgy Helssen. 

WinWinnerCoach
Joost Marynissen
Winwinner coach€112.000 gefinancierd

53 investeerders

112%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-7% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Daskalidès?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner